Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim për dëgjesë publike

Qëllimi i takimit: Dëgjesë publike për Buxhetin dhe Paketën Fiskale të vitit 2023.

Të nderuar qytetarë të Bashkisë Klos,

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore” , të ligjit nr.146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsutlimin Publik”, të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr.68/2017, “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore, të Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë”, nr.9 datë 20.03.2018, “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, ju njoftojmë se dëgjesat publike për Buxhetin dhe Paketën Fiskale të vitit 2023 do të bëhen sipas grafikut të mëposhtëm:

  • Me datë 26.10.2022, ora 15:00, do të zhvillohet dëgjesa publike në Njësinë Administrative Gurrë.
  • Me datë 26.10.2022, ora 17:00, do të zhvillohet dëgjesa publike në Njësinë Administrative Suç.
  • Me datë 31.10.2022, ora 10:00, do të zhvillohet dëgjesa publike në Njësinë Administrative Xibër.
  • Me datë 31.10.2022, ora 14:00, do të zhvillohet dëgjesa publike në Njësinë Administrative Klos.

Jeni të ftuar të bëheni pjesë e dëgjesave publike për Buxhetin dhe Paketën Fiskale 2023 për të garantuar një proces sa më transparent dhe gjithëpërfshirës.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *