Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bujqesia

Misioni

Drejtoria e Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve ka për mision konceptimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme shtetërore për çështjet e bujqësisë dhe zhvillimit rural dhe të reformës legjislative në këtë sektor.

Kjo drejtori përbëhet nga tre sektorë:

-Sektori i Administrimit dhe Monitorimit të Pyjeve dhe Kullotave;

-Sektori i Këshillimit të Shërbimeve Bujqësore, Kontrollit Ushqimor dhe Shërbimit Veterinar;

-Sektori i Ujitjes dhe Kullimit;