Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njoftime të Bashkisë

Njoftim për dëgjesë publike

Qëllimi i takimit: Dëgjesë publike për Buxhetin dhe Paketën Fiskale të vitit 2023.

Të nderuar qytetarë të Bashkisë Klos,

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore” , të ligjit nr.146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsutlimin Publik”, të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr.68/2017, “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore, të Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë”, nr.9 datë 20.03.2018, “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, ju njoftojmë se dëgjesat publike për Buxhetin dhe Paketën Fiskale të vitit 2023 do të bëhen sipas grafikut të mëposhtëm:

  • Me datë 26.10.2022, ora 15:00, do të zhvillohet dëgjesa publike në Njësinë Administrative Gurrë.
  • Me datë 26.10.2022, ora 17:00, do të zhvillohet dëgjesa publike në Njësinë Administrative Suç.
  • Me datë 31.10.2022, ora 10:00, do të zhvillohet dëgjesa publike në Njësinë Administrative Xibër.
  • Me datë 31.10.2022, ora 14:00, do të zhvillohet dëgjesa publike në Njësinë Administrative Klos.

Jeni të ftuar të bëheni pjesë e dëgjesave publike për Buxhetin dhe Paketën Fiskale 2023 për të garantuar një proces sa më transparent dhe gjithëpërfshirës.

THIRRJE PUBLIKE PËR KËSHILLIN VENDOR TË RINISË!

Bashkia Klos shpall thirrjen për anëtarësim në Këshillin Vendor të Rinisë.Thirrja është e hapur për të gjithë të interesuarit dhe që plotësojnë kriteret. Kandidati/ja duhet të jenë banorë të Bashkisë Klos dhe të moshës prej 15 deri 19 vjeç.

Për të gjithë të rinjtë e interesuar duhet të paraqesin interesin e tyre përmes një letre motivimi në adresën e emailit; ishe.kodra@bashkiaklos.gov.al ose pranë Sportelit të Zyrës me Një Ndalesë në Bashkinë Klos.

Bashkia Klos ka nevojë për ju, bëhu edhe ti zëri përfaqësues për komunitetin tënd!

Ju mirëpresim!