Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Shkolla

Institucionet Arsimore Bashkia Klos:

 • Njësia Administrative Klos:
 1. Gjimnazi “Shaban Çollaku” Klos.
 2. Shkolla 9-vjecare “Tahir Hoxha”  Klos
 3. Kopshti Klos
 4. Shkolla 9- vjeçare “Rexhep Shira” Fullqet
 5. Aneksi Dars
 6. Aneksi Unjate
 1. Shkolla 9- vjçare “Ramazan Velcani” Ceruj
 1. Shkolla 9- vjçare “Ramiz Kadiu” Bejn
 2. Aneksi Klos Katund
 3. Aneksi Plan I Bardhë
 4. Aneksi Bërshi
 • Njësia Administrative Gurrë
 1. Shkolla 9- vjçare “Veli Alla” Rripë
 2. Aneksi Dom
 1. Shkolla 9-vjecare Gurrë e Vogël
 2. Shkolla 9-vjecare Gurrë e Madhe
 • Njësia Administrative Suç
 1. Shkolla e Mesme e Bashkuar “Haxhi Lata” Suç
 2. Aneksi Kujtim
 • Shkolla 9- vjçare “Ibrahim Tema” Kurdari
 • Njësia Administrative Xibër
 1. Shkolla e Mesme e Bashkuar Xibër
 • Aneksi Kashar
 • Aneksi Xibër Hane
 • Aneksi Xibër Murrize
 • Aneksi Guri i Bardhë
 • Aneksi Ketë
 • Aneksi Dishatj
 • Aneksi Muçaj

Numri i fëmijëve gjithsej 1543.