Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njësitë Administrative

NJËSIA KLOS
Qyteti Klos, Fshatrat; Bejnë, Klos Katund, Shëngjun, Plani i Bardhë, Fullqet, Dars, Fshat, Bel, Unjate, Pleshë, Cerrujë, Patin, Bërshi
NJËSIA XIBËR
Fshatrat; Xibër Murriz, Petralbë, Shkallë, Xibër Hane, Gur i Bardhë, Ketë
NJËSIA GURRË
Fshatrat; Rripë, Gurrë e Vogël, Mishtër, Shulbatër, Dom, Gurrë e Madhe
NJËSIA SUÇ
Fshatrat; Kurdari, Kurqelaj, Skënderaj, Suç, Kujtim