Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Komisionet e Këshillit

Komisioni i Ekonomisë, Financës dhe privatizimet

NR

EMRI MBIEMRI

POZICIONI

1

Armand Gjini

Kryetar

2

Albjon Kadiu

Zv/Kryetar

3

Ishe Hoxha

Sekretar

4

Erjon Hutra

Anëtar

5

Edison Leti

Anëtar

Komisioni i mandateve, rregullores dhe mardhënieve me jashtë

NR

EMRI MBIEMRI

POZICIONI

1

Nexhmie Dedolli

Kryetar

2

Klodiana Keta

Sekretar

3

Ahmet Qosja

Anëtar

 

 

 

 

 

 

Komisioni i arsimit, kulturës, sporteve dhe OJF-të, marrëdheniet me publikun dhe informacionin

NR

EMRI MBIEMRI

POZICIONI

1

Klodiana Keta

Kryetar

2

Lefterije Muça

Sekretar

3

Drita Bala

Anëtar

 

 

 

 

Komisioni i punëve publike, sigurisë dhe emergjencave civile

NR

EMRI MBIEMRI

POZICIONI

1

Erjon Hutra

Kryetar

2

Kastriot Çeka

Zv/kryetar

3

Albert Çollaku

Sekretar

4

Edi Çollaku

Anëtar

4

Albion Kadiu

Anëtar

 Komisioni i Bujqësisë-Blegtarisë dhe agroturizmit

NR

EMRI MBIEMRI

POZICIONI

1

Gent Gjini

Kryetar

2.

Tik Dika

Sekretar

3

Shefki Shinjatari

Anëtar

 

 

 

Komision i vlerësimit të figurave dhe dhënies të titujve të nderit

NR

EMRI MBIEMRI

POZICIONI

1

Nexhmie Dedolli

Kryetar

2

Armand Gjini

Zv/kryetar

3

Albin Pciri

Sekretar

 

 

 

 

Komisioni i barazisë gjinore dhe çështjeve sociale

NR

EMRI MBIEMRI

POZICIONI

1

Drita Bala

Kryetar

2

Baftjar Cani

Zv/kretar

3

Lefterije Muça

Sekretar