Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projektvendimet

 
Projekt-Vendime Shkurt 2024
Projekt-Vendime Mars 2024
Projekt-Vendime Prill 2024

Projekt Vendim , prona e ministrisë se mbrojtjes qe shtrihen ne territorin e B.Klos

Projekt vendim per Fond Financiarë shpenzime operative

Projekt Vendim per Fondi 6% Muaji Mars 2024

Projekt vendim per ndihme financiare

Projekt vendim per Ndryshim ne Buxhet

Projekt-Vendime Maj 2024

Projekt vendim per Fondi 6 % Muaji Prill

Relacion per raport monitorimit 4-mujori pare

Anekset e Monitorimit 4- mujori

Projekt-Vendime Qershor 2024

Projekt Vendim PËR DHËNIE VENDIMI PËR FILLIM PROCEDURASH PËR DHËNIE NË PERDORIM NGA FONDI PYJOR ,Qershor 2024

Projekt vendim Per dhenie per fillim Procedurash per dehnie ne Perdorim nga fondi pyjor i siperfaqeve te kerkuara ,per sistemin perdorim rruge kalimi Qershor 2024

Projekt Vendim për dhënien e ndihmës financiare Z. Valentin Kadiu, Znj. Hamine Hasula dhe Znj. Besnike Leti, Qershor 2024

Projekt Vendim PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË KLOS PËR DHËNIE ME QERA TË 1000 M2 , BASHKIA KLOS ,Qershor 2024

Projekt Vendim Per miratimin e planit lokal te menaxhimit te integruar te mbetjeve te ngura urbane 2025-2029,Qershor 2024

Projekt Vendim PËR PËRDORIMIN E FONDIT TE KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMN EKONOMIKE DERI NË 6%, PËR MUAJIN MAJ 2024 ,Qershor 2024

Projekt Vendim PËR PËRDORIMIN E FONDIT TE KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMN EKONOMIKE DERI NË 6%, PËR MUAJIN MAJ 2024 ,Qershor 2024

Relacion per Projektplanin Vendor te menaxhimit te integruar te mbetjeve te Bashkise Klos

Relacion shpjegues per keshillin Bashkiak PËR DHËNIE NË PËRDORIM NGA FONDI PYJOR I XHESI MINERAL ALBANIA PËR SISTEMIMPËRDORIM RRUGE KALIMI.