Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Emergjencat Civile

Misioni

Marrja e masave për parapërgatitjen, planifikimin dhe operacionet e përgjigjes ndaj situatave emergjente që ndodhin në territorin e bashkise. Menaxhimi i emergjencave civile në bashki në përputhje me planet e emergjencave ose planet e gatishmërisë që përgatiten periodikisht. Bashkërendon punën për organizimin e sistemit të lajmërimit të popullatës për rrezikun dhe të kujdeset për funksionimin e mjeteve të lajmërimit. Gjithashtu kontribuon në parashikimin e burimeve dhe rezervave të nevojshme për sistemimin e popullatës në raste të emergjencës nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera.