Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Të rinjtë e Klosit, pjesë e Pushtetit Vendor.

Në datat 22 dhe 23 shkurt 2020, nxënës të Bashkisë Klos ishin pjesë të trajnimit 2-ditor, të realizuar nga Fondacioni Friedrich Ebert (FES) me përfaqësues Kordinatorin për Rininë pranë Kryeministrisë Z.Erjo Mile dhe Znj.Marsela Golemi.

Gjatë këtij trajnimi u realizua projekti “Loja simuluese mbi Politikën vendore”, duke synuar zgjimin e interesit të rinisë për politikën vendore, nxitjen e angazhimit rinor si dhe krijimin e mekanizmave të dialogut midis aktorëve lokalë dhe të rinjve.

Te rinjtë patën mundësinë të priteshin nga Kryetaria e Këshillit Bashkiak Znj.Valbona Kola, si dhe të diskutonin me disa prej këshilltarëve.
Gjatë trajnimit të rinjtë simuluan një mbledhje të këshillit, ku të ndarë në grupime, adresuan pyetje dhe propozime mbi problematika konkrete ndaj Pushtetit Vendor Klos. Të gjitha aktivitet u ndoqën me shumë kujdes nga drejtuesit e bashkisë, ku pjesë e trajnimit për të ndjekur më nga afër aktivitetin, ishin dy nënkryetarët Znj. Adelina Laçi dhe
Z. Armand Gjini.

#PaRiniNukKaShtet
#PushtetiVendorkanevojeperRinine

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *