Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Qyteti Klos paijset me kosha të vegjël mbeturinash !

Bashkia Klos me anë të Drejtorisë së Infrastrukturës dhe Shërbimeve, për herë të parë bën të mundur vendosjen e koshave të vegjël për mbetjet në qytet.

📍

Koshat e vegjël të vendosur në rrugët e qytetit ju shërbejnë qytetarëve dhe kalimtarëve për hedhjen e mbetjeve, si dhe mund të përdoren edhe nga duhanpirësit për fikjen e cigareve në tabllon e mbushur me rërë.

📍

Ju bëjmë thirrje qytetarëve dhe bizneseve të mbajnë pastër ambientin që na rrethon.

Këto kosha nuk janë për vend grumbullim mbetjesh pasi për këtë shërbejnë kontinierët dhe pikat e caktuara për vend-grumbullim.

📍

Nga sot Bashkia Klos duke u nisur nga shqetësimet e shumë qytetarëve për gjendjen e pastrimit ka menduar që ofrimin e shërbimit të pastrimit të kryhet nga Grupi i Pastrim-Gjelbërimit në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Shërbimeve.

📍

Të bëhemi të gjithë bashkë për një mjedis sa më të pastërt.

#cdoditënjëndryshimiiri#bashkiaqëduam#klosiqëduam#bashkiaklosnëshërbimintua

Forumi Mjedisor Klos#Tëgjithëbashkëpërnjësmjedistëpastër#mbanipastermjedisinqënarrethon

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *