Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

MUNDËSI🙏 🌳⛺️Për Turizmin Rural!

🔹

Të dashur fermerë, biznese si dhe artizanë të Klosit, do të jua sugjeronim me dashamirësi:-Nëse keni një shtëpi të vjetër në fshat dhe një ide të re biznesi aplikoni tani për të ngritur bujtinën tuaj.-Ju që keni zanat në punimet e baltës, drurit, gurit, artizanatin, tezgjahun, e të tjera zeje, e ju nevojitet një ambjent prodhimi e paketimi apo makineri ndjekni udhëzimet në faqen zyrtare azhbr.gov.al, plotesojini anekset e plan biznesit dhe aplikoni.

Turizmi Rural është kthyer në një nga lokomotivat e rritjes së mirëqënies ekonomike në zonat rurale.

Programi IPARD II

Thirrja IV – Masa 7: “Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i biznesit” me fokus tĂ« veçantĂ« nĂ« sektorĂ«t:

Turizmi rural dhe i Natyrës.Buxheti total 5.2 milion EURO

Nën Masën 7 totali i shpenzimeve të pranueshme për ndihmën e kërkuar do të jetë në kufijtë minimal dhe maksimal si :

Shuma minimale e totalit të shpenzimeve të pranueshme: 10,000 EURO

Shuma maksimale e totalit të shpenzimeve të pranueshme: 400,000 EURO

Dorëzimi i aplikimeve fillon nga data

10 Janar 2022 deri në datën

25 Shkurt 2022.

Afati i fundit i pranimit të aplikimeve do të jetë data

25 Shkurt 2022,

⏰

ora 16:30.https://bujqesia.gov.al/programi-ipard-ii-thirrja-iv…/