Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Vetëdeklaro adresën ku banon!

Tani duke bërë vetëdeklarimin e adresës ku banon, ti përfiton lehtësisht në të gjitha shërbimet publike.

Hyr në e-Albania https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx… dhe saktëso adresën tënde!

#adresa #vetedeklarimi #e-albania #adresari #sherbime #gjendjacivile #adresari #regjistrim #posta