Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

 Bashkia Klos është përfituese e 10 kuotave për Programin Social të Strehimit për “Subvencionimin e interesave të kredisë”.

✅Me lajmin e mirë se Bashkia Klos është tashmë për herë të parë përfituese e 10 kuotave për Programin Social të Strehimit për “Subvencionimin e interesave të kredisë”, ju informojmë se rihapet thirrja për aplikim për këtë program në një fazë dytë.

👉Programi Social i strehimit për “Subvencionimin e Interesave të kredisë”, synon që të mbështesë familjet në nevojë për blerjen e shtëpive të para.🏠👨‍👩‍👧

Përparësi do të kenë:
– Çiftet e reja dhe të rinj në moshë, jo më të madhe se 35 vjeç;
– Individë/ familje të minoritetit Rom/ dhe Egjiptian;
– Gra kryefamiljare/ gra të dhunuara;
– Personat me aftësi të kufizuara, në përputhje me përcaktimet e bëra me vendim të Këshillit të Ministrave.

‼️Për të gjithë të interesuarit duhet që të paraqiten pranë zyrës me një ndalesë pranë Bashkisë Klos për të depozituar kërkesën, si dhe aplikanti duhet që të paraqitet gjithashtu pranë Sektorit të Kujdesit Social, Ndihmës Ekonomike, Strehimit Social, Barasizë Gjinore dhe të Drejtave të Njeriut, për t’u njohur me dokumentacionin e nevojshëm për të aplikuar.

Thirrja do të qëndroje e hapur nga data 21.08.2022 deri me 25.09.2022.⚠️

#sherbimesociale

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *