Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktivitete në natyrë, fëmijët e Kopshtit Klos argëtohen mes këngësh e vallesh

Fëmijët e Kopshtit Klos janë bërë pjesë e aktivitetit që ka në fokus diferencimin e mbetjeve dhe mbrojtjen e mjedisit. 🌍🌱
Përmes një aktiviteti argëtues dhe edukues në natyrë, rreth 100 fëmijë të moshës 3-6 vjeç po njihen me konceptet bazë të mbrojtjes së mjedisit, reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve. 🗑️🚮♻️🌱
Të mësuarit përmes lojës që në fazat e hershme të fëmijërisë, është një premisë për të pasur në të ardhmen të rinj e të rritur që e duan dhe e mbrojnë mjedisin.
Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit “First STEPS: Support to Environment, Participation and Sport in the Municipality of Klos” – “HAPAT e parë: Mbeshtetje për Mjedisin, Pjesëmarrjen dhe Sportin në Bashkinë Klos, të financuar nga Bashkimi Evropian Euin Albania si pjesë e programit EU4Municipalities.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *