Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Praktikë pranë Bashkisë Klos, apo në institucione të tjera shtetërore.

Në këtë program ftohen të aplikojnë të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, të cilët kanë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve ‘Bachelor’, dhe nuk kanë qenë pjesë e programit gjatë thirrjeve të mëparshme.

Kandidatët duhet të tregojnë interes për sektorin e përzgjedhur, si dhe të kenë aftësi shumë të mira analitike e komunikimi.

Zgjidh institucionin në qytetin ku ti jeton, dhe bëhu pjesë e Programit, për të fituar përvojën e dëshiruar të punës!

Kujdes: duhet të keni përfunduar minimalisht studimet e ciklit të parë ‘Bachelor’!

Fazat e Programit

Faza e parë e këtij Programi, e njohur si ‘periudha e praktikës’ zgjat tre muaj, njihet si përvojë pune, gjatë rekrutimit në institucionet e administratës publike dhe është pa pagesë.

Faza e dytë ju ofron mundësinë për të fituar kontratën një – vjeçare të punës, bazuar në performancën individuale dhe kërkesat e vetë institucioneve.

Bashkia Klos

Kërkon (12) praktikantë me profile studimi:

(2) Ekonomik;

(2) Juridik;

(2) Punë Sociale/ Psikologji/Sociologji;

(2) Inxhinieri Ndërtimi;

(2) Arsim Parashkollor;

(2) Gazetari/ Gjuhë Letërsi.

Fituesit do të lajmërohen nëpërmjet adresës elektronike nga institucionet përkatëse.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *