Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: bashkia

Drejt realizimit! Të rinjtë e Klosit shumë shpejt do të kenë qendrën e tyre multifunksionale

Drejt realizimit! 👏Të rinjtë e Klosit shumë shpejt do të kenë qendrën e tyre multifunksionale… ✅
Ditën e djeshme u zhvillua takimi me partnerët e Organizata Kreo për të diskutuar mbi projektin e qendrës multifunksionale, projekt i financuar nga 🇪🇺BE, i cili shumë shpejt do të jetë i prekshëm për të rinjtë e Bashkisë Klos. 👩🏻‍💻
Pjesë e takimit ishin të rinj e maturantë të cilët shprehen vullnetin, dëshirën dhe dhanë mendimet e tyre për aktivitetet e shumta që do të ofrohen në këtë qendër multifunksionale. 👏✅
Me të rinjtë, për të rinjtë!✅

Aktivitete në natyrë, fëmijët e Kopshtit Klos argëtohen mes këngësh e vallesh

Fëmijët e Kopshtit Klos janë bërë pjesë e aktivitetit që ka në fokus diferencimin e mbetjeve dhe mbrojtjen e mjedisit. 🌍🌱
Përmes një aktiviteti argëtues dhe edukues në natyrë, rreth 100 fëmijë të moshës 3-6 vjeç po njihen me konceptet bazë të mbrojtjes së mjedisit, reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve. 🗑️🚮♻️🌱
Të mësuarit përmes lojës që në fazat e hershme të fëmijërisë, është një premisë për të pasur në të ardhmen të rinj e të rritur që e duan dhe e mbrojnë mjedisin.
Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit “First STEPS: Support to Environment, Participation and Sport in the Municipality of Klos” – “HAPAT e parë: Mbeshtetje për Mjedisin, Pjesëmarrjen dhe Sportin në Bashkinë Klos, të financuar nga Bashkimi Evropian Euin Albania si pjesë e programit EU4Municipalities.

Së shpejti një qendër multifunksionale në Klos, Ilmi Hoxha: Rinia, prioriteti ynë!

I privilegjuar të mirëprisja dje, Delegacionin Europian në Shqipëri, me mbështetjen e të cilëve vjen për herë të parë në Bashkinë Klos:

📍Një qendër multifunksionale për të rinjtë;

📍Shërbim lëvizës për kujdesin shoqëror dhe shëndetësor;

📍Mbi 50 aktivitete edukuese, ndërgjegjësuese dhe informuese për të rinjtë e zonës;

Me të rinjtë, për të rinjtë!

#Europianunionalbania

#bashkiaklos

#shoqatakreo

#Njësiaeintegrimiteuropianbashkiaklos

#Shqipëriaeardhmjajonë

Drejt përfundimit! I jepet “dora e fundit” urës në hyrje të qytetit Klos

Ura në hyrje të qytetit Klos është drejt përfundimit të punimeve. Pas vendosjes dhe montimit të trarëve, ura do të jetë shumë shpejt funksionale për lëvizjen e këmbësorëve dhe automjetëve. Ura e ndërtuar me standarte bashkëkohore dhe e financuar nga Qeveria Shqiptare pritet të mbarojë shumë para afatit të paracaktuar në nisje të punimeve.

Postimi i kryetarit të Bashkisë Klos, Ilmi Hoxha:

Drejt përfundimit🙏

I lumtur që qytetarët do të kenë gati në kohë rekord urën në hyrje të qytetit Klos, një urë me standarte bashkëkohore e financuar nga Qeveria Shqiptare.

Në këtë vepër që po përfundon para afatit të përcaktuar, sot po punohej për hedhjen e trarëve të paranderur, një hap para përfundimit final të projektit.

Qyteti Klos meriton më të mirën!

#FSHZH

#infrastrukture

#Bashkia_Që_Duam

#Drejtimi_I_Duhur

Gjithmonë pranë qytetarëve! Rehabilitohet rruga kryesore e fshatit Unjate

Në terren pranë nevojave të qytetarëve!🤝

Drejtoria e Infrastrukturës dhe Shërbimeve, vazhdon punën intensive për të rehabilituar akset rrugore në të gjithë Bashkinë Klos. 🚒

📍Në fshatin Unjate, ku po punohet intensivisht për të përmirësuar gjendjen e rrugës kryesore të fshatit.

Qytetarët gjithmonë të parët! 💪

#punëkudo

#nëkryetëdetyrës

#Skakohëpërpushim

#Bashkiaqëduam