Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Le të dëgjojmë njëri-tjetrin!#KëshillimiKombëtar🇦🇱

Këshillimi Kombëtar është një nismë e re qeverisë shqiptare për të dëgjuar mendimin e qytetarëve mbi çështjet me rëndësi strategjike për vendin. Ky proces do të realizohet përmes një pyetësori ku adresohen pyetje që lidhen me sfidat aktuale të zhvilimit të vendit.

Çdo shtëpi shqiptare do të marrë pyetësorin e Këshillimit Kombëtar përmes postës.

Pyetësori mund të plotësohet dhe të ridërgohet pa asnjë shpenzim. Anëtarët e tjerë të familjes mund të japin opinionin e tyre përmes faqes

www.keshillimikombetar.al Të gjithë do të mund të përdorin edhe pikat e Këshillimit Kombëtar që do të hapen në çdo bashki. #KëshillimiKombëtar