Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

“FAM TRIP” në Klos

Potenciali turistik i Klosit si destinacion iu tregua Operatorëve Turistik dhe ndikuesve të mediave në dy ditë emocionuese përmes turit të përbashkët.

Më shumë se 10 përfaqësues shijuan aktivitetet aventureske duke vizituar fshatrat e paprekur si Guri e Bardhë, duke ecur në rrugë këmbësore drejt pamjeve të mrekullueshme të natyrës dhe potencialeve historike të Klosit.

Uji i trëndafilit i bërë në shtëpi u shërbye nga mikpritësja Fatmira, në fshatin Guri Bardh,  ajo mirëpriti mysafirët duke u prezantuar atyre një koleksion privat të veshjeve folklorike.

Një Kullë e shekullit të 17 -të u vizitua, duke zbuluar disa objekte origjinale si oxhaqe dhe korniza druri të dritareve.

Vizitorët u ngjitën në Urën e Vashës, një monument i historisë, që ende qëndron me krenari si dëshmitar i kulturës dhe historisë së pasur të Klosit.

Muzeu i sapo ndërtuar i Klosit, që paraqet artefakte etnografike dhe historike u vizitua gjithashtu, duke ofruar pamjet më të mahnitshme mbi qytetin vetëm pas një shëtitjeje të shkurtër në natyrë.

Udhëtimi i njohjes u krye fillimisht në Demir Hisar dhe më pas në zonën e Klosit duke synuar të prezantojë tregun e mëparshëm dhe mediat e udhëtimit me ofertën turistike të destinacionit të vetëm tematik të Demir Hisar-Klos për paketat e udhëtimeve aventurore dhe agroturizmin.

FAM TOUR u zbatua në kuadër të projektit “Zbulimi i Atraksioneve të fshehura”, financuar nga BE në kuadër të programit për bashkëpunim ndërkufitar midis Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.

***

The potential of the Klos destination was shown to the Tour Operators and media influencers in the most exciting two days via Familiarization Tour.

More than 10 representatives were enjoying adventurous activities visiting the untouched villages like Gurri e Bardhe, driving off-road on the scenic routes towards these historic parts of Klos.

Home-made rose water was served by the host Fatmira, she welcomed guests presenting them with a private folklore clothes collection. 

A 17th century Tower House was visited revealing a few original objects like fireplace and window wooden frames.

The visitors hiked to the Ura e Vashe, a monument of history, still proudly standing as a witness of the rich culture and history of the destination.  

Newly built Museum of Klos, presenting ethnographic and historic artefacts was also visited, offering the most amazing views over the city just after a short walk in nature.

The familiarization trip was conducted first in Demir Hisar and then in Klos area aiming to present the byer market and the travel media with the touristic offer of the single thematic destination of DH-Klos for adventure trip packages and agrotourism.  The FAM TOUR was implemented in the frame of the “Discovering Hidden Attractions” project, funded by the EU under the programme for cross-border cooperation between North Macedonia and Albania