Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Bursa dhe programe studimi!

ℹ️

 Bashkia Klos në bashkëpunim me Kolegjin Universitar BEDËR, kanë vendosur të akordojnë 6 (gjashtë) bursa studimi për maturantë që i përkasin kategorisë së shtresave sociale në nevojë, për vitin akademik 2021-2022.
Bursat do të mbulojnë në masën 100% të gjithë koston e studimit të kohëzgjatjes normale të programit të studimit .

Kriterët bazë për aplikim për të interesuarit janë:

1- Student, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike
2- Nota mesatare minimale për programet Bachelor të jetë 8 (tetë)
3- Nota mesatare minimale për programet 2- vjeçare të jetë 6 ( gjashtë)

 Programet dhe kuotat e bursave janë si më poshtë:
1. Bachelor në “Teknologji Informacioni dhe Komunikimi” (3 vite akademike) – 1 kuotë.
2. Bachelor në “Gjuhë dhe Letërsi Angleze” ( 3 vite akademike)- 1 kuotë.
3. Bachelor në “Shkenca Komunikimi” (3 vite akademike)- 1 kuotë.
4. Program i integruar i ciklit të dytë “ Master i Shkencave në Drejtësi”- 1 kuotë
5. Program profesional 2- vjecar “ Grafik Dizanj”- 1 kuotë.
6. Program professional 2- vjecar “ Web development” ( Program në web) – 1 kuotë.

 Për të gjithë të interesuarit që plotësojnë kriteret e lartpërmendura, lutemi të paraqiteni pranë zyrës së Sektorit të Turizmit, Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në Bashkinë Klos.
Universiteti Bedër-Faqja Zyrtare

Suksese! 

#bashkiaklos
#Arsimi