Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ℹ️ Përmirësimi i infrastrukturës rrugore✅

Vazhdon hapja e kanaleve kulluese anësore në rrugën e fshatit #Dom .

Mirëmbajtje e rrugës së lagjes ” Tejlum” #Xibër. Ndërhyrje në segmentet më problematike të kësaj rruge.

Vazhdon riparimi i segmenteve më problematike në rrugën e fshatit #Bel-Unjate.

Rehabilitimi i segmentit rrugor në lagjen “Dakuci” të fshatit #Dars.

#rrugë#rehabilitim#riparim#sektori_i_rrugëve_rurale#bashkia#Klos #2021