Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njoftim për organizimin e dëgjesës me publikun, për paisje me leje mjedisore tipi B, për shfrytëzim Guri Gëlqeror në zonën Minerare 263/6 (Gjoka Konstruksion)