Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Buxheti

SIPAS VITIT ME TE FUNDIT:

Buxheti per qytetarin 2022-2024

Plani i performancës 2022-2024

Buxheti për qytetarin 2021 – 2023 

Shijak – Raporti Interaktiv 2020

Raporti Performances 2020 (për Këshillin)

Vendim i miratimit te buxhetit 22-24 (11.1.2022) (kliko per dokumetin)

Programi   Buxhetor  Afatmesem  2022-2024 (11.1.2022)(shkarko vendimin)

Programi   Buxhetor  Afatmesem  2021-2023 (shkarko vendimin).

Programi Buxhetor afatmesëm 2018-2020 (shkarko vendimin)

Vendim i miratimit te draftit te pare PBA 22-24 
3 Qershor 2021

Projekti i Pare i PBA 2022-2024 Bashkia Shijak
3 Qershor 2021