ANETARET E KESHILLIT TE BASHKISE

Zana Elezi

Kryetar Keshilli

Perfaqesuese e PD
Arsimi:I lartë-mjeksi

Naim Sadikaj

Anetar i K/Q

Perfaqesues I LSI
Arsimi:I lartë-mesuesi

Qemal Hasa

Anetar i K/Q

Perfaqesues I PDIU
Arsimi:I mesëm

Femi Hoxha

Anetar i K/Q

Perfaqesues I PR
Arsimi:Ing.shpimi nafte

Aishe Hoxha

Anetar/e

Perfaqesuese e LSI
Arsimi:I lartë-ekonomist

Altin Musta

Anetar/e

Perfaqesues I LSI
Arsimi:I lartë-mesuesi

Bashkim Dardha

Anetar/e

Perfaqesues I PS
Arsimi:I lartë-mesuesi

Drita Bala

Anetar/e

Perfaqesuese E PS
Arsimi:I lartë-zoot-mesuesi

Gentian Gjinaj

Anetar/e

Perfaqesues I FRD
Arsimi:I mesëm

Shefki Shinjatari

Anetar/e

Perfaqesues I PUK
Arsimi:I mesëm

Kujtim Martani

Anetar/e

Perfaqesues I PDK
Arsimi:I lartë-Stomatologji

Arben Çollaku

Anetar/e

Perfaqesues I PSHA
Arsimi:I lartë-mesuesi

Hysen Lela

Anetar/e

Perfaqesues I PDM
Arsimi:I mesëm

Flamur Bala

Anetar/e

Perfaqesues I PSM
Arsimi:I lartë-mesuesi

Gani Lili

Anetar/e

Perfaqesues I PD
Arsimi:I lartë-mesuesi

Lulzim Muharremi

Anetar/e

Perfaqesues I LDK
Arsimi:I mesëm

Artur Elezi

Anetar/e

Perfaqesues I PPKDSH
Arsimi:I lartë-mesuesi

Veri Kuka

Anetar/e

Perfaqesues I PBD
Arsimi:I lartë jurist

Fatmir Molla

Anetar/e

Perfaqesues I LZHK
Arsimi:Ing.mjedis

Lutfi Ademi

Anetar/e

Perfaqesues I PDM E RE
Arsimi:I mesëm

Mazllëm Çeliku

Anetar/e

Perfaqesues I P KONSERVATORE
Arsimi:I mesëm