Artikulli i Fundit

Rikonstruksion çatie xhamia Fullqet

Bashkia Klos ka bere te mundur fillimin e rikonstruksionit te çatise se xhamise Fullqet. Vlera e saj eshte: 450 100 pa tvsh dhe 540 100 me tvsh. Kontrata eshte lidhur me 14.05.2018 dhe subjekti fitues...