Bashkia Klos ka bere te mundur nje investim te rradhes per hapjen e aksit qe lidh 2 fshatrat e Njesise Administrative Suç, Skenderaj dhe Kujtim. Kjo rruge lehteson qarkullimin e banoreve te te dyja zonave. Bashkia Klos ka bere te mundur dhe shtrimin e saj me cakull qe ajo te jete sa me funksionale per kalimin e automjeteve te ndryshme. Kjo rruge eshte mirepritur shum mire nga banoret e te dyja zonave. Sektori i Rrugeve Rurale te Bashkise Klos bashke me makinerite e saj kane punuar ne menyre rigoroze per te dale gjithcka ashtu sic ishte planifikuar.