Ujesjellesi Kurqelaj. Investitori Bashkia Klos. Objekti: “Ndertim kolektori shperndares dhe ndertim pusete kontrolli” Gjatesia e Ujesjellesit 2.6 km. Perfitues nga ky investim jane 50 familje. Konkretisht lagja Beshi dhe Kurqelaj. Montimi I tubacioneve eshte mundesuar nga sektori I ujesjellesit Bashkia Klos.Ky objekt perfundoj ndertimin me 20.06.2018. Falenderojme per kontributin qe ka dhene Albert Çupi dhe Bashkia Mat.