Diten e sotme Bashkia Klos bashke me Sektorin e Rrugeve Rurale ka bere te mundur pastrimin e kanalit vadites nga fshati Fullqet deri ne Lagjen Hoti te fshatit Bel. Ky kanal ben te mundur funrizimin me uje vadites te fshatit Fullqet dhe Bel.