Bashkia Klos ka bere te mundur rikonstruksionin e rruges se Gurres se Vogel.