Në kuadër të ditës së Evropës me dt.9 Maj u organizua një takim informues nga Koordinatorja Bledjana Hoxha mbi Këndin e BE-së për Bashkinë .Takimi u zhvillua me nxënës të shkollës 9-Vjeçare të Qytetit të Klosit . Në këtë takim u prezantua dhe u diskutua mbi funksionin e Këndit të BE-së pranë kësaj Bashkie.Gjithashtu u ndanë fletëpalosje informuese mbi BE-në për nxënësit dhe u bënë diskutime mbi temën .