Me date 30.04.2018 dhe ne vazhdim Bashkia Klos po kryen disa investime te vogla ne fshatrat e territorit te saj. Per momentin jemi ne fshatin Kukatin, Bashkia Klos, me pastrim kanali dhe shtrrim me çakull ne rrugen kryesore, Lagjen Karaj dhe Lagjen Shabani.