Me date 28.04.2018 Grupi Folklorik Petralba ne bashkepunim me shkollen 9-vjeçare Pleshe, organizoj nje aktivitet kulturor, ne vijimesi te aktiviteteve qe do te zhvillohen ne Njesite Administrative dhe fshatrat e Bashkise Klos.Ky aktivitet u mbajt ne nderim te artistit Z. Man Ferra. Te pranishem ishin edhe perfaqesues te Zyres Arsimore,Bashkia Klos dhe komuniteti i zones.