Me date 27.04.2018 ne mbledhjen e K.K.RR.T u more vendimi per miratimin e Planit te Pergjithshem Vendore per Bashkine Klos. Ne kete mbledhje ishte i pranishem Kryetari i Bashkise Klos Z. Basir Çupa dhe pergjegjesi i zyres se urbanistikes Z. Endri Stafa. Miratimi i ketij plani e rendit Bashkine Klos ne nje nder qytetet te cilet kane nje plan strategjik per ndryshimin dhe zhvillimin e qytetit.