Bashkia Klos ne bashkepunim me vullnetaren e Korpusit te Paqes qe eshte vendosur ne Bashkine Klos Znj. Karenn Rippey, ka arritur te finalizoje firmosjen e projektit per mbjelljen e 180 peme te llojit "blire" te cilet do te vendosen pergjate rruges se fshatit Bejne. Ky projekt do te perfundoje deri ne Nentor 2018, ka per qellim sensibilizimin e popullates per mjedisin e gjelbert. Ne kete projekt eshte perfshire edhe Gjimnazi "Shaban Çollaku" dhe shkolla 9 -vjeçare "Tahir Hoxha". Vlen te falenderojme Korpusin e Paqes per gadishmerine dhe perkrahjen qe po jep vazhdimisht per thithjen e financimeve te huaja.