Nga 23.04.2018 - 27.04.2018, Sektori i Rrugeve Rurale i Bashkise Klos ka realizuar keto punime: 1. Shtrim rruge me çakull mali ne fshatin Ceruje, Kukatin dhe Rripe (Ceruje). 2. Pastrim kanali vadites nga materiale inerte ne Koder Pleshe, fshati Pleshe. 3. Pastrim rruge nga shembje te dheut fshati Dars. 4. Pastrim dhe largim dheu ne Njesine Administrative Gurre