Eshte kaluar tenderi me objekt: Rikonstruksion ndertese ne ish-Komunen Klos, dhe ne baze te ligjit te prokurimit publik firma fituese eshte shpallur subjekti "Dedja -2006" Sh.p.k e lidhur me date 05.04.2018