Këndi i BE-së edhe në Bashkinë Klos, për të qenë më afër qytetarëve të tij, për informim më të mirë mbi Bashkimin Evropian. Për të gjetur përgjigjet e pyetjeve në lidhje me BE-në,për këtë do të jetë në ndihmën tuaj, koordinatorja lokale e BE-së , për Bashkinë Klos znj.Bledjana Hoxha. Ejani na vizitoni pranë Bashkisë tonë dhe në adresën www.bpe.al.