Ne kuader të nismës " Ta pastrojme Shqipërinë" ( 24 nëntor- 24 maj), për ndjekjen e kësaj situate emergjente mjedisore eshte zhvilloher aksioni per pastrimin në te gjithë territorin e Bashkise Klos duke u angazhuar shkollat e Njesive Administrative Suç, Xiberr dhe Gurre se bashku me administraten e tyre.