Ne kuader të nismës " Ta pastrojme Shqipërinë" ( 24 nëntor- 24 maj), për ndjekjen e kësaj situate emergjente mjedisore eshte zhvilloher aksioni per pastrimin në te gjithë territorin e Bashkise Klos duke u angazhuar organet kopetente dhe administratea e bashkise. Per cdo institucion ne territorin e bashkise Klos personat te cilet kane qene te deleguar nga bashkia kane realizuar me sukses aksionin e dates 30.03.2018