Diten e Hene , date 05.03.2018 ora 13:30 ne Bashkine Klos zhvillohet mbledhja jasht rradhe e Keshillit te Bashkise Klos me rend dite: Projekt Vendim"Per miratimin e Planit te Pergjithshem Vendore te Bashkise Klos" Faleminderit Sekretari i Keshillit Bashkiak Klos Mentor Murati