Plani i Pergjithshem Vendor ne bashkepunim me kompanin konsulente pas 2 degjesave publike te realizuara ne Qytetin e Klosit paraqet perpara komunitetit ne menyre te detajuar idete dhe prespektivat per zhvillimin e ketij plani per 15 vitet e ardhshme. Ekspozita eshte e hapur ne komunitet per nje afat 6 ditor ku çdo qytetar mund te shprehe idete dhe mendimet e tije ne lidhje me kete plan.