Bashkia Klos me nje seri investimesh publike te bera ne territorin e saj vazhdon me Investimin e rradhes ate te shkolles 9 vjecare Ramiz Kadiu Bejne. Nje investim serioz ne kete Shkolle e cila eshte transformuar ne nje ambjent arsimor model me kushte infrastrukturore bashkekohere si dhe ambjente mesimdhenie te nje standarti te larte didaktik. Kesaj shkolle nuk i mungojne as ambjentet sportive te cilat i japin nje tjeter standart ketij investimi ne formimin fizik dhe sportiv, nxenesve te ketij institucioni arsimor publik.