Bashkisë Klos ka ndërtuar 9 çezma uji me një shumë prej 654 000 lekësh nga fondet e saj. Në keto objekte janë bërë punime dekorative dhe veshje me gurë mermeri duke ju ndryshuar atyre komplet pamjen dhe formën për ti sjellë në një formë krejt të re në shërbim të banorëve të komunitetit. Një çezmë me dy faqe dhe k ater dalje është ndërtuar pranë shkollave në qytetin Klos, e cila ju shërben nxënësve të dy shkollave. Në fshatin Fullqet është ndërtuar Kroi i Madh, ndërtuar çezmë në lagjen “Topallaj dhe lagjen “Çollaku”. Ndërtuar çezma tek Kroi i Kuq dhe Lagjja “Sulaj” në fsahtin Suç. Ndërtuar një çezmë publike edhe në fshatin Kujtim të Njësisë Adminstrative Suç. Ndërtuar një çezmë publike në fshatin Bel - Unjate dhe një në Fshatin Plani i Bardhë