Në fshatin Mishtër të Njësisë Administrative Gurrë është ndërtuar ura tip BEILY, me një fond prej 5 400 125 lekësh. Punimet për ndërtimin e kësaj ure ne nje gjatësi prej 16m u kryen nga Firma Private RUÇI sh.pk. Ndërtimi i kësaj ure zgjidh pëfundimisht problemin e lëvizjes se automjeteve dhebanorëve të këtij fshati. Para ndërtimit të urës në këtë vend egzistonte vetem një urë e thjeshtë teli e cila mundësonte vetëm kalimin e këmbësorëve.