Bashkia Klos ka bere te mundur ndertimin e kanaleve vaditese ne Njesine Administrative Gurre per te bere te mundur vaditjen e tokave te fermereve te asaj Njesie. Bashke me punetoret e Bashkise kan dhene kontribut edhe vete fshataret e zones. Banoret e Njesise Administrative Gurre jan shume mirenjohes ndaj Kryetarit te Bashkise qe u beri te mundur ndertimin e kanaleve vaditese qe u sherben shume atyre