Bashkia Klos me mjetet qe ka ne dispozicion ka bere te mundur rehabilitimin e rrugeve ekzistuese me çakull. Eshte bere nje pune shume intensive si nga punonjesit e Bashkise Klos ashtu edhe nga fshataret e zones qe kan kontribuar per te bere te mundur rehabilitimin e rrugeve sa me shpejt te jete e mundur.