Fillon ndërtimi i Bypass-it të Qytetit të Klosit: Me nje fond prej 117 389 925 lekësh ka filluar ndërtimi i Bypass-it të Qytetit të Klosit. Firmë fituese ështe shpallur "Ulëza Ndërtim Sh.P.K" e cila për një afat prej 15 muajsh, sipas kontrates së nënshkruar me Bashkine Klos duhet të përfundojë punimet në këtë segment rrugor. Ndërtimi i tij do zgjidhë përfundimisht qarkullimin e automjeteve të tonazhit te rëndë dhe mjeteve te tjera qe do kalojne në të, pasi ka qene shume problematik per lëvizjen e automjeteve në gjendjen ne te cile ndodhej.