Pas nje pune intensive nga Bashkia Klos eshte bere e mundur rehabilitimi i rrugeve te fshatrave te Njesise Administrative Suç