Ju informoj se me daten 19.07.2017,ora 11 00 ne sallen e Bibliotekes Klos organizohet degjesa publike per STRATEGJINE DHE VIZIONIN E BASHKISE KLOS per teritorin e Bashkise Klos dhe te Njesive Administrative Xiber,Gurre,Suç. Procesi eshte mjaft I rendesishem dhe per kete pjesemarrja juaj eshte teper e domosdoshme pasi gjykimi juaj ,mendimet tuaja do te merren parasysh per zhvilluar teritorin e gjithe Bashkise Klos ne 15 vjecarin e ardhshem. Ne kete takim marrin pjese ;Studio Fituese per hartimin e PPV, anataret e Forumit Keshillimore te PPV ,Kryetaret e Fshatrave dhe Grupi I punes. BASHKIA KLOS