Me perkushtimin personal te kryetarit te Bashkise Klos Z. Basir Çupa vazhdon puna ne infrastrukturen e kanaleve vadites ne gjithe Njesine Administrative Suç. Brenda pak ditesh gjithcka do te jete ne parametrat optimal te vaditjes.