Njoftim: Me date 24.01.2017 ora 1300 ne Suç te lokalo “Patlli” organizohet degjese publike mbi buxhetin e vitit 2017 te Bashkise Klos. Me date 27.01.2017 ora 1300 ne Xiber organizohet degjese publike mbi buxhetin e vitit 2017 te Bashkise Klos. Me date 26.01.2017 ora 10 00 ne Gurre organizohet degjese publike mbi buxhetin e vitit 2017 te Bashkise Klos. Me date 26.01.2017 ora 1300 ne Klos te “Biblioteka” organizohet degjese publike mbi buxhetin e vitit 2017 te Bashkise Klos.